Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z realizowaniem usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego ehs-online.pl zwanego dalej: „Serwisem”.

2. Administrator Państwa danych osobowych jest EHS Solutions Sp. z o.o., ul. Boenigka 14/7, 10-686 Olsztyn, e-mail: szkolenia@ehs-online.pl, NIP 739-39-06-214, KRS 0000701606 (zwana dalej „Administratorem”).

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

II. Rodzaj oraz cel przetwarzania danych

1. W celu korzystania z serwisu internetowego, w tym w szczególności realizacji procesu przeprowadzania szkoleń BHP zbieramy i przetwarzamy dane osobowe Nabywców oraz Użytkowników Platformy e-learningowej, a także innych osób korzystających z serwisu ehs-online.pl.

2. Możemy zbierać i przetwarzać dane osobowe podczas:

a. składania zamówień przy użyciu Serwisu;

b. rejestracji indywidualnego Konta Użytkownika na Platformie e-learningowej;

c. korzystania z konta założonego na Platformie e-learningowej;

d. składania zapytań odnośnie świadczonych przez serwis usług w formularzu kontaktowym;

e. obsługi reklamacji;

f. kontaktowania się z Nabywcą lub Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

3. Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez nas należą:

a. imię i nazwisko

b. data i miejsce urodzenia

c. dane kontaktowe – takie, jak adres e-mail, numer telefonu komórkowego;

d. dane adresowe – takie jak adres zamieszkania;

4. Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne:

a. do założenia indywidualnego Konta Użytkownika w Platformie e-learningowej,

b. realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na skierowane zapytania,

c. wystawienia zaświadczenie o ukończonym szkoleniu bhp,

może skutkować nieukończeniem szkolenia.

III. Odbiorcy danych osobowych oraz czas ich przetwarzania

1. W celu realizacji szkoleń BHP dane Użytkowników mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora takim jak:

a) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmie hostingowej, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach),

b) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

c) dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza teren Unii Europejskiej.

3. Państwa dane będą przechowywane do czasu usunięcia Konta użytkownika lub do czasu wycofania udzielonej dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie albo do czasu zgłoszenia przez skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania. W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego). W takim wypadku zgodnie z prawem dane osobowe będą przechowywane przez taki okres. Dane uczestnika szkolenia potrzebne do wystawienia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia przechowujemy do czasu upływu okresu ważności szkolenia, wynikającego z przepisów dotyczących szkoleń w dziedzinie BHP.

4. Dane osobowe dla celów marketingowych przechowujemy przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

IV. Prawa osób których dane dotyczą

1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych Przysługują Państwu:

a. prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych,

b. prawo do ich sprostowania,

c. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

2. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

V. Pliki Cookies

1. Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. Cookie – ciastko), wysyłane przez odwiedzany serwis Internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie).

2. W cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu wymagającego autoryzacji między innymi podczas logowania do konta użytkownika.

3. Cookies m.in.:

a. umożliwiają zapamiętywanie odwiedzin na stronie i preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);

b. pozwalają sklepom internetowym polecać produkty związane z tymi, które zazwyczaj są wybierane przez Nabywców/Użytkowników, które mogą ich potencjalnie zainteresować;

c. pomagają przechowywać towary wrzucone do zakupowego koszyka w sklepach online;

d. umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;

e. pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;

f. pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.

4. Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Jednak użytkownicy mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, np. zablokować je, wybierając w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek. Może to jednak spowodować, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie.

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

6. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

7. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

VI. Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania Serwisu

1. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie (certyfikat SSL).

2. Dostęp do Serwisu chroniony jest indywidualnym loginem oraz hasłem dostępu.

3. W trosce o bezpieczeństwo swoich danych osobowych Użytkownik nie powinien podawać nikomu nazwy użytkownika i hasła do konta w Serwisie.

4. Po zakończeniu pracy z systemem należy wylogować się z konta użytkownika.

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka prywatności została przyjęta na mocy decyzji Administratora i wchodzi w życie z dniem 13.02.2020 r.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl