Częste pytania

1. Kto i kiedy musi odbyć szkolenie BHP?

Zasadniczo można powiedzieć, że każdy pracownik, a także pracodawca. Jednak aby w pełni odpowiedzieć na to pytanie, należy wyjaśnić 2 pojęcia, a mianowicie: kto to jest pracownik oraz pracodawca.

Zgodnie z przepisami pracownikiem jest każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Więc każda osoba zatrudniona na podstawie jednej z tych form nawiązania stosunku pracy musi odbyć szkolenie BHP. Pracownikiem w rozu­mieniu przepisu nie jest osoba, która wykonuje określone czynności na rzecz innej osoby na innych podstawach (np. umowa zle­cenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna).

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Jeśli zatrudniasz choć jedną osobę na podstawie umowy o pracę - stajesz się pracodawcą i ciążą na Tobie obowiązki związane z BHP, w tym m.in zapewnienie szkolenia BHP swoim pracownikom.

Szkolenia BHP można podzielić na 2 główne rodzaje - szkolenie wstępne oraz szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne musi odbyć każdy nowo zatrudniony pracownik. Szkolenie okresowe powinna odbyć osoba już pracująca w danej firmie.

Częstotliwość odbywania szkoleń okresowych BHP zależy od stanowiska, na jakim zatrudniona jest dana osoba oraz warunków pracy:

  1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści - nie rzadziej niż raz na 5 lat, a pierwsze szkolenie okresowe powinno być przeprowadzone przed upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku.

  2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych - nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku. Pierwsze szkolenie powinno być przeprowadzone przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku.

  3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcj - nie rzadziej niż raz na 5 lat, a pierwsze szkolenie powinno być przeprowadzone przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku.

  4. pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby - nie rzadziej niż raz na 5 lat, a pierwsze szkolenie powinno być przeprowadzone przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. 

  5. pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych - nie rzadziej niż raz na 6 lat, a pierwsze szkolenie powinno być przeprowadzone przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. 

  6. pracownicy niewymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, np. nauczycieleprzedstawiciele handlowi, lekarze oraz inna służba medyczna, a także wiele innych stanowisk pracy - nie rzadziej niż raz na 5 lat, a pierwsze szkolenie powinno być przeprowadzone przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. 

 

2. Szkolenie BHP przez internet - czy to jest legalne?

Tak, jest to w pełni legalne. Szkolenie okresowe BHP przez internet jest jedną z dopuszczalnych form szkolenia pracowników w zakresie BHP - jest to tzw. samokształcenie kierowane. Firma szkoląca w tej formie musi zapewnić konsultacje ze specjalistą w razie gdyby szkolący miał jakieś pytania lub niejasności. Jednak nie na wszystkich stanowiskach pracy taka forma szkolenia jest dopuszczalna - standardowo nie można tak szkolić pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Jednak w związku z ogłoszonym obecnie stanem epidemii w Polsce, również szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych może tymczasowo być prowadzone w tej formie. Także szkolenie wstępne BHP nowych pracowników w czasach epidemii oraz zagrożenia epidemicznego można prowadzić przez internet.

 

3. Ile trwa szkolenie okresowe BHP online?

To uczestnik szkolenia decyduje kiedy podchodzi do szkolenia oraz ile czasu na nie przeznacza, a tym samym może ono trwać nawet 10 minut. Szkolenie nie jest ograniczone czasowo, tak samo egzamin, do którego można podchodzić wielokrotnie.

 

4. Ile ważne jest szkolenie okresowe BHP online?

Termin ważności szkolenia okresowego BHP zależy od stanowiska danej osoby oraz warunków pracy:

  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści; pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji; pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby, a także pracownicy niewymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, np. nauczyciele, przedstawiciele handlowi, lekarze oraz inna służba medyczna, a także wiele innych stanowisk pracy - 5 lat.
  • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych - 6 lat.
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych - 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie dłużej niż 1 rok.

 

 

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami. ←

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl